Doopsgezinde Vermaning

No translation In 1702 werd de huidige Vermaning(een zaalkerkje met rondboogvensters en een schilddak) gesticht op de plaats van de in 1602 afgebrande kerk. Ook toen gold de verordening dat een doopsgezinde kerk niet aan de openbare weg mocht staan. Tot 1882 stond de kerk achter de nu nog bestaande kosters woning, een turfhok en een schutting. De Vermaning is door haar eenvoud en soberheid een bijzonder gebouw. Een aantal elementen in het interieur zijn vroeg 18de eeuw, waarschijnlijk zijn de kerkbanken gered uit de brand, daar de profilering een eerdere datum doet vermoeden.

Sharing

Contact

Doopsgezinde Vermaning
Jan Nieuwenhuizenplein 6
1135 WV EDAM