Scheepswerf Groot b.v.

Keine Übersetzung Scheepswerf met helling. Uit de oudste Edamse belastingkohieren (1462) blijkt dat in deze omgeving verschillende werfjes lagen. In de loop van de 15de en 16de eeuw zijn aan weerzijden van het water tal van werven ingericht.

Keine Übersetzung Door toenemende bouw van huizen in latere tijden zijn deze verdwenen, met uitzondering van de werven in de bocht van het riviertje de IJe. Het is de enige plek in Edam, die zijn oorspronkelijke functie door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag heeft behouden. Als bakermat van de Edamse Scheepsbouw (toen 33 werven) is de cultuurhistorische waarde van deze locatie buitengewoon groot.

Teilen

Contact

Scheepswerf Groot b.v.
Kwakelsteeg 24
1135 AK EDAM

Telefonnummer: 06 53779476