Westwouderpolderroute

Deze wandelroute loopt op de rand van de vogelrijke Westwouderpolder langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De regio van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een typisch veenweidegebied.

Je kunt vele kwetsbare plantensoorten aantreffen in het gebied, zoals orchideeën en zonnedauw. Veel weidevogels zoals bijvoorbeeld de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes, baardmannetjes.

Deze route is 7km lang en begint en eindigdbij het dorpje De Woude, nabij recreatieterrein De Woudhaven. Het wandelpad is gemarkeerd m.b.v. vierkante paaltjes en rood witte strepen eromheen.

Delen

Contact

http://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/v_zoeken/browse_step.asp?menu=02100007_000000&group=1