Veenweide-Wormerroute

De Veenweide Wormerroute is een fietstocht door uitgestrekte veenweidegebieden, zoals het Oostzanerveld, Ilperveld en Wormer- en Jisperveld. De Veenweide-Wormerroute voert je door het open landschap van West-Waterland met zijn talrijke sloten, vochtige graslanden en karakteristieke lintdorpen. Je fietst door uitgestrekte veenweidegebieden, zoals het Oostzanerveld, Ilperveld en Wormer- en Jisperveld. Midden in dit waterrijke gebied ligt droogmakerij De Wijde Wormer, waar strakke lijnen de boventoon voeren. De Zaanse Schans geeft een goed beeld van de bewoning en bedrijvigheid zoals die in vroeger tijden langs de Zaan voorkwam.

Deze route is ongeveer 39 km lang en start bij de Zaanse Schans. 

Delen

Contact

http://www.hettwiske.nl/v_zoeken/print_route.asp?menu=02100004_000000&n_code=11