De Dam

De Dam is a tunnelled lock located in Edam. This picturesque waterway dates back to 1544, when it was commissioned by Emperor Charles V, but it wasn’t completed until 1569. It’s now a popular sight for recreational boaters.

No translation In de zuidelike kademuur het wapen van het "Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland" (nu Noordhollands Noorder Kwartier) en daar tegenover de wapens van de dijkgraaf en de hoogheemraden uit 1701, die sinds dat jaar belast werden met het onderhoud van de sluis.

Sharing

Contact

De Dam
Damplein 1
1135 BK EDAM